செய்தி வெளியீடுகள்

DateSubject
30.4.2021மெட்ரோ இரயில் சேவைகள் மே மாதத்தில் வரும் அனைத்து ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் காலை 7 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரை 1 மணி நேர இடைவெளியில் இயக்கப்படும்.
30.4.2021Metro Train Services to be available one hour from 7 amm to 9 pm on all sundays in the month of May, 2021.
23.4.2021Press Release - 23-04-2021 (Tamil)
23.4.2021Metro Train Services to be available every one hour from 7:00 am to 9:00 pm on Sunday (25-04-2021)
20.4.2021Change in Metro Train Services as per Government of Tamil Nadu instructions for effective containment of Covid-19 from 20-04-2021
10.04.2021Imposing Penalty on Passengers for not wearing Face Mask at Metro Station Premises & while traveling on Metro Trains from tomorrow, 11-04-2021(Sunday)

01.04.2021Over 93.68 lakh passengers travelled in Chennai Metro Trains from September 7, 2020 to March 31, 2021. 28.17 lakh passengers travelled in Chennai Metro Trains in March, 2021.
01.04.202107.09.2020 முதல் 31.03.2021 வரை 93.68 லட்சம் பயணிகள் சென்னை மெட்ரோ இரயில்களில் பயணம் செய்துள்ளனர் 2021 மார்ச் மாதத்தில் 28.17 லட்சம் பயணிகள் சென்னை மெட்ரோ இரயில்களில் பயணம் செய்துள்ளனர்
29.03.202150th National Safety Week Celebrated at the Chennai Metro Rail Limited
27.03.2021 Importance of Voting and Covid-19 Awareness Drive - Various Cultural Programs conducted today (27.03.2021) at Metro Station and Metro Trains
27.03.2021மெட்ரோ இரயில் நிலையம் மற்றும் மெட்ரோ இரயிலில் இன்று (27.03.2021) வாக்களிப்பதன் அவசியம் மற்றும் கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு குறித்த பல்சுவை விழிப்புணர்வுக் கலைநிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது
26.03.2021Importance of Voting and Covid-19 Awareness Drive - Various Cultural Programs to be conducted at Metro Station and Metro Trains
26.03.2021மெட்ரோ இரயில் நிலையம் மற்றும் மெட்ரோ இரயிலில் வாக்களிப்பதன் அவசியம் மற்றும் கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு குறித்த பல்சுவை விழிப்புணர்வுக் கலைநிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுகிறது
21.03.2021Press Release (21.03.2021) Tamil Heading - புரட்சித்தலைவர் டாக்டர் எம்.ஜி.ராமச்சந்திரன் சென்ட்ரல் மெட்ரோ இரயில் நிலையத்தில் இன்று (21.03.2021) வாக்களிப்பதன் அவசியம் மற்றும் கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு குறித்த பல்சுவை விழிப்புணர்வுக் கலைநிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது
21.03.2021Press Release (21.03.2021) - Importance of Voting and Covid-19 Awareness Drive – Various Cultural Programs conducted today (21.03.2021) at Puratchi Thalaivar Dr.M.G.Ramachandran Central Metro Station
20.03.2021Press Release (20.03.2021) Tamil Heading - விம்கோ நகர் மெட்ரோ இரயில் நிலையத்தில் இன்று (20.03.2021) வாக்களிப்பதன் அவசியம் மற்றும் கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு குறித்த பல்சுவை விழிப்புணர்வுக் கலைநிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது
20.03.2021Press Release (20.03.2021) - Importance of Voting and Covid-19 Awareness Drive – Various Cultural Programs conducted today (20.03.2021) at Wimco Nagar Metro Station
19.03.2021Importance of Voting and Covid-19 Awareness Drive - Various Cultural Programs to be conducted at Metro Stations
19.03.2021மெட்ரோ இரயில் நிலையங்களில் வாக்களிப்பதன் அவசியம் மற்றும் கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு குறித்த பல்சுவை விழிப்புணர்வுக் கலைநிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுகிறது
14.03.2021Importance of Voting and Covid-19 Awareness Drive - Cultural Programs conducted today (14.03.2021) at Guindy Metro Station
14.03.2021கிண்டி மெட்ரோ இரயில் நிலையத்தில் இன்று (14.03.2021) சட்டப்பேரவை பொதுத் தேர்தல் 2021-இல் வாக்களிப்பதன் அவசியம் மற்றும் கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு குறித்த பல்சுவை விழிப்புணர்வுக் கலைநிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது
13.03.2021Importance of Voting and Covid-19 Awareness Drive - Various Cultural Programs conducted today (13.03.2021) at Metro Station and Metro Trains
13.03.2021மெட்ரோ இரயில் நிலையம் மற்றும் மெட்ரோ இரயிலில் இன்று (13.03.2021) சட்டப்பேரவை பொதுத் தேர்தல் 2021-இல் வாக்களிப்பதன் அவசியம் மற்றும் கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு குறித்த பல்சுவை விழிப்புணர்வுக் கலைநிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது
12.03.2021Covid-19 and Voting Awareness Drive - Various Cultural Program to be conducted at Metro Stations and Metro Train
12.03.2021மெட்ரோ இரயில் நிலையம் மற்றும் மெட்ரோ இரயிலில் கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு மற்றும் சட்டப்பேரவை பொதுத் தேர்தல் 2021-இல் வாக்களிப்பதன் அவசியம் குறித்தும் பல்சுவை கலைநிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுகிறது
06.03.2021தண்டையார்பேட்டை மெட்ரோ இரயில் நிலையத்தில் இன்று (06.03.2021) கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வுக் கலைநிகழ்ச்சி நடைபெற்றது
06.03.2021 On The Streets of Chennai Music Performance conducted today (06.03.2021) at Tondiarpet Metro Station
05.03.2021Installation of Sustainable and Eco-Friendly Green Boxes at Metro Station
05.03.2021Cultural Program to be conducted at Tondiarpet Metro Station
05.03.2021மெட்ரோ நிலையங்களில் நீடித்த சுற்றுச் சூழலுக்கு உகந்த பசுமைத் தொட்டிகள் அமைத்தல்
05.03.2021தண்டையார்பேட்டை மெட்ரோ இரயில் நிலையத்தில் கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வுக் கலைநிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது
02.03.2021Over 65.50 lakh passengers travelled in Chennai Metro Trains from September 7 to February 28, 2021 20.54 lakh passengers travelled in Chennai Metro Trains in February, 2021
02.03.202107.09.2020 முதல் 28.02.2021 வரை 65.50 லட்சம் பயணிகள் சென்னை மெட்ரோ இரயில்களில் பயணம் செய்துள்ளனர் 2021 பிப்ரவரி மாதத்தில் 20.54 லட்சம் பயணிகள் சென்னை மெட்ரோ இரயில்களில் பயணம் செய்துள்ளனர்
28.02.2021விம்கோ நகர் மெட்ரோ இரயில் நிலையத்தில் இன்று (28.02.2021) கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு பல்சுவை கலைநிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது
28.02.2021Nimirvu Kalaiyagam Varied Cultural Performance conducted today (28.02.2021) at Wimco Nagar Metro Station
27.02.2021சுங்கச்சாவடி மெட்ரோ இரயில் நிலையத்தில் இன்று (27.02.2021) கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு பல்சுவை கலைநிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது
27.02.2021Nimirvu Kalaiyagam Varied Cultural Performance conducted today (27.02.2021) at Tollgate Metro Station
26.02.2021Nimirvu Kalaiyagam Parai Performance conducted today (26.02.2021) at New Washermanpet Metro Station
26.02.2021புது வண்ணாரப்பேட்டை மெட்ரோ இரயில் நிலையத்தில் இன்று (26.02.2021) கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வுக் கலைநிகழ்ச்சி நடைபெற்றது
26.02.2021Cash Award and Certificates of Appreciation for Station Controller and Train Operator in recognition of their noble life-saving contribution.(English)
26.02.2021Cash Award and Certificates of Appreciation for Station Controller and Train Operator in recognition of their noble life-saving contribution.(Tamil)
25.02.2021Covid-19 Awareness Drive - Cultural Program to be conducted at Metro Stations
25.02.2021 மெட்ரோ இரயில் நிலையங்களில் கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு கலைநிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது
23.02.2021 Inauguration of Installation of Sanitary Napkin Vending Machines at all 39 Metro Stations and CMRL Administration Building, by Hon'ble Minister for Industries Thiru.M.C Sampath and Managing Director of CMRL, Thiru.Pradeep Yadav, I.A.S.,
20.02.2021 On the streets of Chennai Music Performance conducted today (20.02.2021) at Wimco Nagar Metro Station
20.02.2021 விம்கோ நகர் மெட்ரோ இரயில் நிலையத்தில் இன்று (20.02.2021) கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு கலைநிகழ்ச்சி நடைபெற்றது
19.02.2021Covid-19 Awareness Drive – Cultural Program to be conducted at Metro Stations
19.02.2021மெட்ரோ இரயில் நிலையங்களில் கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு கலைநிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது
16.02.2021After the inauguration of Phase-I Extension from Wahsermanpet to Wimco Nagar 80,152 passengers have travelled in Chennai Metro Train on Yesterday (15.02.2021)
14.02.2021Salient Features of Phase-I Extension
14.02.2021சென்னை மெட்ரோ இரயில் திட்டம் – கட்டம்-Iஇன் நீட்டிப்புத் திட்டத்தின் சிறப்பம்சங்கள்
13.02.2021மத்திய வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரத்துறை செயலாளரும், சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனத்தின் தலைவருமான திரு. துர்கா சங்கர் மிஸ்ரா, இ.ஆ.ப., இன்று (13.02.2021) சென்னை மெட்ரோ இரயில் முதல் கட்ட விரிக்காவாகத்திற்கான வழித்தடத்தில் பணிகளை ஆய்வு செய்தார்
13.02.2021 Secretary to Government of India, Ministry and Urban Affairs (MoHUA) Thiru. Durga Shankar Mishra, I.A.S., and Chairman of Chennai Metro Rail Limited inspected Phase-I Extension Metro Stations today.

11/02/2021Increase in frequency of Metro Train Services during peak hours in Week Day Timetable
11/02/2021வார நாட்களில் (திங்கள்கிழமை - சனிக்கிழமை) உச்ச நேரங்களில் இயக்கப்பட்டு வரும் சென்னை மெட்ரோ இரயில் சேவைகள் அதிகரிப்பு
08/02/2021Hon'ble Minister For Industries Inspection at Phase-I Extension Tollgate and Wimco Nagar Metro Stations today (08-01-2021).
07/02/2021Day 3 of CMRS inspection for Phase-I Extension
07/02/2021மெட்ரோ இரயில் கட்டம்-1 விரிவாக்கத்தில் மெட்ரோ இரயில் பாதுகாப்பு ஆணையர் மூன்றாம் நாளாக ஆய்வு
06/02/2021Day 2 CMRS Inspection for Phase-I Extension
06/02/2021 மெட்ரோ இரயில் கட்டம்-I விரிவாக்கத்திற்கான மெட்ரோ இரயில் பாதுகாப்பு ஆணையர் இரண்டாம் நாளாக ஆய்வு
05/02/2021மெட்ரோ இரயில் முதல் கட்ட விரிவாக்கப் பணிகளை இன்று (05.02.2021) ஆய்வு செய்தார் மெட்ரோ இரயில் பாதுகாப்பு ஆணையர்
05/02/2021Commencement of CMRS inspection for Phase-I Extension today (05.02.2021)
02/02/202107.09.2020 முதல் 31.01.2021 வரை 44.96 லட்சம் பயணிகள் சென்னை மெட்ரோ இரயிலில் பயணம் செய்துள்ளனர்
2021 ஜனவரி மாதத்தில் 13.43 லட்சம் பயணிகள் சென்னை மெட்ரோ இரயிலில் பயணம் செய்துள்ளனர்
02/02/2021Over 44.96 lakh passengers travelled in Chennai Metro Train from September 7 to January 31, 2021
13.43 lakh passengers travelled in Chennai Metro Train in January, 2021
26/01/2021சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனத்தில் 72-வது குடியரசு தின விழா கொண்டாடப்பட்டது
26/01/202172nd Republic Day Celebrated at Chennai Metro Rail Limited
25/01/2021Covid-19 Agaram Kalai Kuzhu Performance conducted today (25.01.2021) at Metro Rail
25/01/2021மெட்ரோ இரயிலில் இன்று (25.01.2021) கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு பொம்மலாட்டக் கலைநிகழ்ச்சி நடைபெற்றது
22/01/2021Press Release 22.01.2021 (Tamil) - விமான நிலையம் மெட்ரோ இரயில் நிலையத்தில் இன்று (22.01.2021) கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வுக் கலைநிகழ்ச்சி நடைபெற்றது
22/01/2021Press Release 22.01.2021 (English) - Covid-19 Awareness Drive - Agaram Kalai Kuzhu Performance conducted today (22.01.2021) at Airport Metro Station
20/01/2021Covid-19 Awareness Drive – Agaram Kalai Kuzhu Performance at Metro
Stations and Metro Trains
20/01/2021Covid-19 Awareness Drive Tamil
08/01/2021Hon'ble Minister For Industries Inspection at Phase-I Extension from Washermanpet to Thiruvottriyur today (08-01-2021)
03/01/2021Press Release 03.01.2021 (English) - Nimirvu Kalaiyagam Parai Performance conducted today at Thirumangalam Metro Station
03/01/2021Press Release 03.01.2021 (Tamil) - திருமங்கலம் மெட்ரோ இரயில் நிலையத்தில் இன்று (03.01.2021) கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு கலை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது
02/01/20212020 டிசம்பர் மாதத்தில் 12.30 லட்சம் பயணிகள் சென்னை மெட்ரோ இரயில்களில் பயணம் செய்துள்ளனர். 07.09.2020 முதல் 31.12.2020 வரை 31.52 லட்சம் பயணிகள் சென்னை மெட்ரோ இரயில்களில் பயணம் செய்துள்ளனர்
02/01/202112.30 lakh passengers travelled in Chennai Metro Train in December, 2020. Over 31.52 lakh passengers travelled in Chennai Metro Train from September 7 to December 31, 2020
01/01/2021விமான நிலையம் மெட்ரோ இரயில் நிலையத்தில் இன்று (01.01.2021) கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு கலைநிகழ்ச்சி நடைபெற்றது

01/01/2021Nimirvu Kalaiyagam Parai Performance conducted today at Airport Metro Station

DateSubject
31/12/2020Press Release (31.12.2020) - சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிலையங்களில் கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு கலைநிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது
31/12/2020Press Release (31.12.2020) - Covid-19 Awareness Drive – Cultural Program to be conducted at Metro Stations
27/12/2020Press Release (27.12.2020) - CMRL holds Metro Train Trial run between Washermanpet Metro Station and Thiruvottriyur/Wimco Nagar Metro Station.
27/12/2020Press Release 27.12.2020 (English) - Covid-19 Awareness Drive – Cultural Program to be conducted today at Metro Stations
27/12/2020Press Release 27.12.2020 (Tamil) - மெட்ரோ இரயில் நிலையங்களில் இன்று (27.12.2020) கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது
26/12/2020Press Release 26.12.2020 - CMRL holds Trial run between Washermanpet Metro Station and Thiruvottriyur/Wimco Nagar Metro Station.
26/12/2020Press Release 26.12.2020 (English) - On The Streets of Chennai Music Performance conducted today at Metro Stations
26/12/2020Press Release 26.12.2020 (Tamil) - மெட்ரோ இரயில் நிலையங்களில் இன்று (26.12.2020) கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு கலை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது
25/12/2020Press Release 25.12.2020 (English) - Nimirvu Kalaiyagam Parai Performance conducted today at Washermanpet Metro Station
25/12/2020Press Release 25.12.2020 (Tamil) - வண்ணாரப்பேட்டை மெட்ரோ இரயில் நிலையத்தில் இன்று (25.12.2020) கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு கலை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது
24/12/2020Covid-19 Awareness Drive - Cultural Program to be conducted at Metro Stations
24/12/2020மெட்ரோ இரயில் நிலையங்களில் கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு கலைநிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது
04/12/2020சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிலையங்களில் கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு கலைநிகழ்ச்சிகள் 06.12.2020 அன்று நடைபெறுகிறது
02/12/2020Press Release (02/12/2020)
02/12/20202020-ஆம் ஆண்டிற்கான மதிப்புமிக்க சர்வதேச விருது 2020-ஐ இந்தியாவிலிருந்து சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம் பெற்றுள்ளது
01/12/2020நவம்பர் மாதத்தில் 8.58 லட்சம் பயணிகள் சென்னை மெட்ரோ இரயில்களில் பயணம் செய்துள்ளனர்
01/12/20208.58 lakh passengers travelled in Chennai Metro Train in November, 2020
22.11.2020Nimirvu Kalaiyagam Parai Performance conducted today (22.11.2020) at High Court Metro Station
22.11.2020உயர் நீதிமன்றம் மெட்ரோ இரயில் நிலையத்தில் இன்று (22.11.2020) கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு கலைநிகழ்ச்சி நடைபெற்றது
21.11.2020Salient Features of Phase II of Chennai Metro Rail Project
21.11.2020சென்னை மெட்ரோ இரயில் திட்டம் - கட்டம்-IIன் சிறப்பம்சங்கள்
19.11.2020First Class Coaches to be converted to Women Only Coaches from 23.11.2020 (Monday)
08.11.2020திருமங்கலம் மெட்ரோ இரயில் நிலையத்தில் இன்று (08.11.2020) கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு கலை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது
07.11.2020விமான நிலைய மெட்ரோ இரயில் நிலையத்தில் இன்று (07.11.2020) கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு கலை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது
17.06.2019CMRL Press Release – 17.06.2019 (Tamil)
11.06.2019CMRL Press Release – 11.07.2019(Tamil)
11.06.2019CMRL Press Release – 11.06.2019(English)
07.06.2019CMRL Press Release – 07.06.2019
12.04.2019CMRL carries out many steps to extend the electoral literacy to the metro passengers and public
11.04.2019Electoral literacy posters placed at Metro trains for the benefit of metro passengers and public
05.04.2019CMRL installed and commissioned another 428 KWp Solar PV Power Plant
29.03.2019Extension of Metro Train Revenue service hours – (From Morning 4:30 hours to night 23:00 hours) from tomorrow (30.3.2019)
11.03.201932 Metro Stations have been awarded with IGBC Platinum Rating
08.03.2019Free Phone (Landline) Facility at Metro Stations – Benefit of Passengers
05.03.2019Educational trips for Government School Students for the month February, 2019
02.03.2019Chennai Metro Rail Phase 2 Priority Corridor Map
02.03.2019Chennai Metro Rail Project Phase 2 Map
01.03.2019Chennai Metro Rail Project is conferred with KIGA Award
28.02.2019Free Medical Screening Camp at Alandur and Ashok Nagar Metro Stations– CMRL in association with Rotary Club of Alandur and SRM group of Hospitals
26.02.2019Free Medical Screening Camp at Alandur and Ashok Nagar Metro Stations – Rotary Club of Alandur in association with SRM group of Hospitals
22.02.2019Chennai Metro Rail Limited conducted Joy Ride for the students with a wide range of different abilities of ChettinadSrihariVikasam
16.02.2019CMRL’s Tourist Card available at Metro Stations
10.02.2019The Last Stretch of Chennai Metro Rail Project from AG-DMS to Washermenpet was inaugurated
09.02.2019Inauguration of Passenger Services - AG-DMS to Washermenpet
06.02.201931,530 passengers have utilized the Share Auto and Share Taxi services in the Month of January 2019
05.02.2019Educational trips for Government School Students for the month January, 2019
31.01.2019Free Medical Screening Camp at Metro Stations – MGM Health Care
30.01.2019CMRL launches Ford’s Corporate Shuttle Feeder Services – Office Ride
21.01.2019CMRS Inspection on the upline to downline (AG DMS to Washermanpet)
20.01.2019CMRS Inspection from Central Metro to AG-DMS
19.01.2019CMRS Inspection underway
19.01.2019Commencement of CMRS inspection for the last stretch
12.01.2019CMRL Metro Pongal Cultural Festival at Thirumangalam Metro Rail Station.
12.01.2019Feeder Services availed by 36,868 passengers through Share Auto and Share Taxi services in the month of December 2018
11.01.2019CMRL Metro Pongal Cultural Festival at Egmore Metro Rail Station
11.01.2019CMRL Metro Pongal Cultural Festival commenced at Saidapet Metro Rail Station
10.01.2019CMRL Metro Pongal Cultural Festival got commenced today at Saidapet Metro Rail Station
10.01.2019Electric Auto Feeder services introduced-CMRL
09.01.2019CMRL Metro Pongal Cultural Festival on 10th, 11th and 12th of January 2019 in Tamil
09.01.2019CMRL Metro Pongal Cultural Festival on 10th , 11th and 12th of January 2019
04.01.2019Sketchers Performance Chennai Marathon 2019
03.01.2019Free Medical Screening Camp commenced today (03-01-2019) at Nehru Park Metro Station – MGM Health Care
02.01.2019Free Medical Screening Camp at Metro Stations – MGM Health Care
28.12.2018CMRL installed and commissioned 380 KWp Solar PV Power Plant over the Two / Four wheeler Parking Roof Sheds at three Metro Stations and Ground area inside the Metro Rail depot
17.12.2018Dental and Eye Care Awareness Camp at Anna Nagar East Metro Station
15.12.2018Dental and Eye Care Awareness Camp – Metro Stations
12.12.2018Zoom Car available in Thirumangalam Metro Station
10.12.2018Minister Visit
07.12.2018Flagging off event of TS 42 at Alstom Factory, Sri City, India – The final train of phase-1 project order
06.12.2018Minister Visit
05.12.2018Delay in the commencement of Metro Train Services due to Signaling works from 07.12.2018
04.12.201833,866 numbers of Passengers utilized the Feeder Services in the month of November,2018
01.12.2018Educational trips for Government School Students for the month November, 2018
27.11.2018CMRL installed and commissioned 1120 KWp Solar PV Power Plant in Roof Top area of Alandur and St. Thomas Mount Metro Stations and in the Ground areas at Metro Rail Depot, Koyambedu
24.11.2018Chennai Metro Rail Limited in association with MOHAN Foundation organized a Visual Arts Competition – LIFE 2.0 for students today 24th November 2018
23.11.2018CMRL-Traction Supply Malfunction Statement
22.11.2018Chennai Metro Rail Limited in association with MOHAN Foundation is organizing a Visual Arts Competition – LIFE 2.0 for students on 24th November 2018
18.11.2018CMRL in association Inter National Association Of Human Values conducts a free joy ride to the blind students
14.11.2018Educational trips for Government School Students for the month of October and November 2018
12.11.2018CMRL introduced Miyawaki technique at Shenoy Nagar Thiru vi ka Park
10.11.2018CHENNAI METRO RAIL GOES GREEN
10.11.2018Revision in fares of Share Auto and Share Taxi Services at Metro Stations
01.11.2018CMRL in assosciation with IndianOil conducted Vigilance Awareness Week to spread out the Message “Eradicate Corruption and Build a New India”
31.10.2018CMRL-Extended train services up to 23:00 Hours (11:00 PM) on 2nd & 3rd November 2018
30.10.2018CMRL-Metro Trains are decorated on the occasion of Deepavali
29.10.2018Vigilance Awareness Week Celebrations in CMRL– Integrity Pledge Observed
26.10.2018Feeder Services extended to L&T Office and Phoenix Mall from 6:30 am to 9:30 pm
26.10.2018Chennai Metro Rail Project – Dengue Awareness Program in all Underground and System Packages.
25.10.2018World Arthritis Day – Free Ortho Camp on 26th &27th Oct 2018 at Thirumangalam and Anna Nagar Tower Metro Station
24.10.2018CMRL successfully installed and commissioned another 410 KWp Solar PV Power Plant in Roof Top and Ground Area at Metro Rail Depot, Koyambedu
25.10.2018
24.10.2018
23.10.2018New Lift at Central Metro Station – Moore Market Complex Entrance
17.10.2018MUSIC TO ALL
11.10.2018World Arthritis Day –Ortho camp on 12th Oct 2018 at Vadapalani Metro Station
05.10.2018CMRL successfully installed and commissioned another 103 KWp Roof Top Solar PV Power System
04.10.2018CMRL Mobile App update for better Travel Planning and Easy Travel Card Recharge
03.10.2018Last Mile Connectivity - Feeder service through Share Taxi System and Share Auto – Total number of passengers utilized for the month of September
01.10.2018CMRL - Last Mile connectivity - Feeder Bus Services
22.09.2018Station Management services
20.09.2018METRO RAIL COMMUTERS AMENITIES FOR SHENOY NAGAR METRO STATION
07.09.2018Last Mile Connectivity - Feeder service through Share Taxi System and Share Auto – Total number of passengers utilized
07.09.2018Revised Time Table - Metro Rail Operations
06.09.2018CMRL successfully installed and commissioned another 350 KWp Roof Top Solar PV Power System
04.09.2018 Government and Corporation School Children Trip for the month of Aug 2018
29.08.2018Closing of Photo Exhibition - Vadapalani Metro Station
24.08.2018CMRL - Trial Run - AG-DMS - Washermanpet
22.08.2018CMRL - Oral Health Awareness Program for CMRL Commuters
20.08.2018Photo Exhibition from 23rd to 29th August 2018 at Vadapalani Metro Station
14.08.2018World Photography Day- Photo Exhibition from 19th to 25th August 2018 at Vadapalani Metro Station
10.08.2018Feeder service through cab system and share auto at selected metro stations begins from 11.08.2018
03-08-2018Educational Trips for Government School students for the month of June and July 2018
01-08-2018Oral Hygiene Day celebrated
31-07-2018All Women Metro Stations at Shenoy Nagar and Koyambedu
27.07.2018Oral Hygiene Day Celebrations - Chennai Metro Rail Limited
20.07.2018The Month-Long Traditional Games event in Thirumangalam Metro station.
19.07.2018The Month-Long Traditional Games event in Ashok Nagar Metro station.
18.07.2018The Month-Long Traditional Games event in Arumbakkam Metro station.
16.07.2018Anaerobic Sewage Treatment Plant at CMBT Metro Station
13-07-2018Month Long Traditional Board Games at Chennai Metro Rail Station
12.07.2018Month Long Traditional Games celebrations at Metro Stations
11.07.2018Central Metro Station Subway
10.07.2018Gold Certified Leed 2009 for new construction category
07.07.2018Gold Certified LEED 2009 for the New Construction category
04.07.2018Joy Ride for students of Little Flower Convent Higher Secondary for the Deaf and Blind in the Metro Train
04.07.201850% discount at Cafe
Udupi Ruchi for Metro Passengers
02.07.2018Vertical Garden Installed at Koyambedu Metro Station Viaduct
29.06.2018Saidapet Subway
28.06.2018Skoch Order of Merit Gold
27.06.2018Bi Cycles Scheme
22.06.2018Public Notice
22.06.2018Government School Children Trip commenced for the year 2018-19
21.06.2018International Day of Yoga Celebrations Commenced
19.06.2018International Day of Yoga Celebrations
07.06.2018Quarterly Review Meeting for all Metros
01.06.2018Pedl Treasure hunt - World Bicycle Day
22.05.2018Hon'ble Minister of Industries inspection at Egmore Metro Station
19.05.2018CMRS Inspection commenced upline to downline(Little Mount to AG DMS)
14.05.2018CMRS Inspection commenced (Saidapet to AG DMS)
14.05.2018CMRS Inspection commenced (Shenoy Nagar to Central Metro)
11.04.2018Official launch of CMRL-BHIM-SBI PAY App
09.04.2018Government School Children Trip for the year 2017-18
16.03.2018Public Notice
12.03.2018Rolling Stock trials commenced between Little Mount and AG-DMS
08.03.2018Updated Ticket Details
01.03.2018SFA Motorcycle Rental
14.02.2018Horn Not Ok Please
01.02.2018Hon'ble Industrial Minister Review
22.12.2017Olcot Oorur Kuppam Vizha
01.11.2017Monsoon Preparedness
11.10.2017Bi-cycle Free of Charge
24.09.2017First TBM Breakthough - UAA-08 - Phase 1 Extension
13.02.2017Platinum Rating for all Stations for Corridor I & II
20.01.2017Maha Isai Thiruvizha
28.10.2017Dengue Awareness
01.09.2017 Government School Children Trip details for the month of Aug 2017
24.08.201720% discount on all fares till 31-10-2017
19.08.2017New Chairman of the Chennai metro rail limited visited CMRL
01.08.2017 Government School Children Trip Details
20.07.2017Trial Run Between Little Mount and AG-DMS
24.06.2017PG Diploma Course - Metro Technology and Management by IIT Madras.
23.05.2017Passengers and Smart Card Details
12.05.2017Metro Rail UG Inauguration - Koyambedu to Nehru Park
09.05.2017Hon'ble Minister of Industries Inspection
09.04.2017Sink Hole – Anna Salai incident
01.03.2017100 Students Journey
06.01.2017St. Thomas Mount Metro Station  – Pongal  Music  Festival
28.10.2016TBM Breakthrough Central
21.09.2016Hon'ble CM Speech of CMRL
05.06.2016Metronival – Painting Competition
28.02.2017100 students journey from Koyambedu to Alandur
27.02.2016Food Carnival At Vadapalani Metro Station
2016Save with CMRL’s Smart Card facility
18.12.2015NSG METRO Intervention Training held on 18-12-2015
16.11.2015International Safety Award-Press Release
05.11.2012Punishement for affixing posters and bills on CMRL structures
28.07.2012CMRL Tunneling work commences at Nehru Park Metro Station site on 28.07.2012
07.12.2011Closure Of Bore Wells Along Tunnel Alignment
22.02.2011Chennai metro rail awards electrification contract to Siemens Consortium
01.02.2011Chennai metro rail limited awards tender for lifts and escalators
21.01.2011Chennai metro rail limited awards tender for track works
15.12.2010Chennai metro rail limited awards tender for depot works
06.08.2010Chennai Metro Rail Limited places orders for the Rolling stock
05.08.2010Thiru K. Rajaraman, I.A.S. has taken over as Managing Director of Chennai Metro Rail Limited
30.06.2010Metro Rail Traffic Co-ordination Committee meeting held today
26.06.2010Chennai metro rail limited awards tenders for elevated stations.
07.04.2010Chennai Metro Rail Limited Orders Stoppage of Work by Contractor
28.01.2010Chennai metro rail limited awards 2nd and 3rd Tenders.
09.09.2009Thiru somasundaram takes over charge as chief general manaager in chennai metro rail limited.
10.06.2009Hon'ble Deputy Chief Minister of Tamil Nadu Thiru. M.K.Stalin inaugurated the piling work for the construction of elevated viaduct from Koyambedu to Ashok Nagar on 10-6-2009
25.05.2009Chennai Metro Rail Limited to conduct trial pile load test at Ashok Nagar
28.01.2009Chennai Metro Rail Project approved by Government of India
26-11-2008CMRL conducts meeting with potential national and International Bidders