மேல்நிலை மேலாண் அலுவலர்கள்

 1. திரு.பங்கஜ் குமார் பன்சால், இ.ஆ.ப.,
  மேலாண் இயக்குநர்.
 2. திரு.எல்.நரசிம் பிரசாத்,
  இயக்குநர்
  (சிஸ்டம்&இயக்கம்).
 3. திருமதி.சுஜாதா ஜெயராஜ்,
  இயக்குநர்
  (நிதி).
 4. திரு ராஜீவ் நாராயண் திவேதி,
  இயக்குநர்
  (திட்டம்).
 5. டாக்டர். உமேஷ் ராய், ஐ.ஆர்.எஸ்.இ.இ.,
  தலைமைப் பொது மேலாளர்
  (எலக்ட்ரிகல் இன்ஸ்பெக் ஷன்).
 6. திரு. விஜய்குமார் சிங்
  தலைமைப் பொது மேலாளர்,
  (சுரங்க வழித்தடம்)
 7. திரு. பி.எஸ்.ஸ்ரீனிவாஸ்
  தலைமை பொது மேலாளர்
  ஒப்பந்த மேலாண்மை மற்றும் மத்தியஸ்தம்
 8. திரு. அரவிந்த் குமார் ராய்,
  தலைமை பொது மேலாளர்
  (சுரங்க வழித்தடம்).
 9. திரு. ஜி.இராஜரத்தினம்,
  பொது மேலாளர்
  (மனித வளம்).
 10. திரு.ஆர்.எம்.கிருஷ்ணன்,
  பொது மேலாளர்
  (திட்டமிடல் மற்றும் வணிக வளர்ச்சி).