மேல்நிலை மேலாண் அலுவலர்கள்


 1. திரு. மு.அ.சித்திக், இ.ஆ.ப.,
  மேலாண்மை இயக்குனர்
 2. திரு. ராஜேஷ் சதுர்வேதி
  இயக்குனர் (அமைப்புகள் மற்றும் செயல்பாடுகள்)
 3. திரு. த.அர்ச்சுனன்
  இயக்குனர் (திட்டங்கள்)
 4. திருமதி எச்.ஜெயலட்சுமி
  காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் / தலைமை பாதுகாப்பு அலுவலர்
 5. திரு. ஜி.ராஜரத்தினம்
  தலைமை பொது மேலாளர் (சட்டம்)
 6. திரு. ஆர்.எம். கிருஷ்ணன்
  தலைமை பொது மேலாளர் (திட்டம் மற்றும் வணிக மேம்பாடு)
 7. திரு. டி. லிவிங்ஸ்டோன் எலியாசர்
  தலைமை பொது மேலாளர் (திட்ட திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு)
 8. திரு. எஸ். அசோக் குமார்
  தலைமை பொது மேலாளர் (தடம் மற்றும் உயர்மட்ட கட்டுமானம்)
 9. திருமதி. ரேகா பிரகாஷ்
  தலைமை பொது மேலாளர் (திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு)
 10. திரு. என்.சுப்ரமணியன்
  தலைமை பொது மேலாளர் (உயர்மட்ட கட்டுமானங்கள்)
 11. திரு. ஏ.ஆர் ராஜேந்திரன்
  தலைமை பொது மேலாளர் (தொடர் வண்டி)
 12. திரு. சுசந்த குமார் தாஸ்
  தலைமை பொது மேலாளர் (மின்சாரம்)
 13. திரு. என்.சத்திய நாராயணன்
  மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் – நிலம் கையகப்படுத்துதல்
 14. திரு. ஏ.ராஜகோபாலன்
  மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் / சட்ட அலுவலர்
 15. திரு. ஆர்.முரளி
  பொது மேலாளர் (நிதி)
 16. திரு. பி.சுரேஷ்
  பொது மேலாளர் (மின்சாரம்)
 17. திரு. ஆண்டோ ஜோஸ் மேனாச்சேரி
  பொது மேலாளர் (சுரங்கப்பாதை கட்டுமானம்)
 18. திரு. ஆர்.ரங்கநாதன்
  பொது மேலாளர் (கட்டுமானம்)
 19. திரு. எம்.ரவிச்சந்திரன்
  பொது மேலாளர் (சுரங்கப்பாதை கட்டுமானம்)
 20. திரு. டி.ஜெபசெல்வின் கிளாட்சன்
  பொது மேலாளர் (ஒப்பந்த மேலாண்மை)
 21. திரு. சி. நிரேஷ்
  பொது மேலாளர் (திட்டம் மற்றும் வணிக மேம்பாடு)