விழிப்பணி தகவல் தொகுப்பு

திரு.பா.முருகேஷ்,
தலைமை விழிப்புப்பணி அலுவலர்
சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம்,
நிருவாக கட்டடம்,
சி.எம்.ஆர்.எல் பணிமனை,
பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலை,
கோயம்பேடு், சென்னை – 600 107,

தொலைபேசி எண்: 044 – 2379 2000
நிகரி : 044 – 2379 2200
மின்னஞ்சல் : cvo@cmrl.in